Artifact bundle import - additional information

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Artifact bundle import - additional information

maras

Hi

There is option in gui “Deploy as Bundle Artifact” – see below

We have to implement similar but significantly extended functionality via user plugins

 

Is it possible to implement that functionality only by using only rest api?

Regards

Marek

 

 

 

Marek Cwynar

Bank Zachodni WBK S.A.
Obszar Technologii Informacji

Departament Dostarczania Usług IT

Zespół Zapewniania Jakości Usług IT

 

ul. Strzegomska 8/10, 53-611 Wrocław

Tel (071) 370 3647, tel kom. +48 605 889 633

Warte poznania:

projectavatar

TI FLOWER

TI FLOWER FAQ

oraz ….

Rejestracja wniosku o zmianę IT w Remedy - "krok po kroku" (7MB)

 

 

From: JFrog Support [mailto:[hidden email]]
Sent: Thursday, November 05, 2015 8:07 AM
To: [hidden email]
Subject: [Artifactory-users] Ticket Updated - [#33147] docker-compose file for Artifactory

 

Dear artifactory-users,
We haven’t heard from you about the following conversation in a while.
Should we consider it concluded? Please feel free to reply to this email if you feel this case was not resolved to your satisfaction.

Best Regards,
JFrog Support


33147

***********************************************

Bank Zachodni WBK S.A. z siedziba we Wroclawiu,

ul. Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw,

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu,

VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 000008723. NIP: 896 000 56 73

Wysokosc kapitalu zakladowego : 992 345 340 zl.

Wysokosc kapitalu wplaconego: 992 345 340 zl.

***********************************************

**********************************************************************

Wiadomosc ta oraz wszelkie zalaczone do niej pliki sa tajemnica nadawcy i moga byc prawnie chronione.

Jezeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani jej ujawniac,

kopiowac, dystrybuowac ani tez w zaden inny sposob udostepniac lub wykorzystywac.

O blednym zaadresowaniu wiadomosci prosimy niezwlocznie poinformowac nadawce i usunac wiadomosc.

===========================

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged.

If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution,

or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.

If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email.

**********************************************************************

 


------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
Artifactory-users mailing list
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/artifactory-users

image001.png (2K) Download Attachment